Дисперсии и смоли

Стирол-акрилатна AGAPOL SB 21 N бидон 170 кг / 1 тон IBC
Стирол-акрилатна AGAPOL SB 470 N бидон 170 кг / 1 тон IBC
Стирол-акрилатна AGAPOL SB 10 HS бидон 170 кг / 1 тон IBC
Aкрилатен сгъстител SA 65 бидон 30 кг
Диспергатор AGAPOL PA 40 NS бидон 230 кг / 1 тон IBC
Лепило за пликове Agapol PSD бидон 225 кг
Винилацетатна AGAPOL VV 553 S бидон 170 кг
Винилакрилатна AGAPOL VA310A бидон 170 кг / 1 тон IBC
Поливинил-ацетатна AGAPOL SV 509 BG бидон 175 кг
Винилацетатна SV 509 J хомополимер бидон 175 кг
Акрилатна AGAPOL ACP 37 бидон 170 кг
Алкидна смола ALU 63 W 65 варели 190 кг
Алкидна смола ALC 34 TK 65 варели 200 кг
Алкид-уретанова смола ALU 65 W 60 варели 190 кг
Алкидна смола F56 WT 60 варели 190 кг
Алкидна смола F49 WX 55 варели 200 кг
Алкидна смола ALC 38 TK 70 варели 200 кг