ПРОДУКТИ

Гамата от продукти, постоянно поддържани на склад в София, включва:

Дисперсии и смоли
Титанов двуокис
Полимери
Железооксидни пигменти
Пигменти
Алуминиева паста
Полизахариди
Адитиви
Сикативи
Антипенител
Коалесцент
Консервант
Ленено масло

Лепило за обувки
Меламин
Калциев фосфат
Цинков прах
Цинков фосфат
Пигментни пасти
Лепила за гъвкави опаковки

Етилацетат

BOPP фолиа

По конкретна заявка се предлагат широк асортимент суровини с по-специфично приложение, като бронзови (златни) и тониращи пасти, както и други химически продукти.

"Фатокем" ЕООД е вносител и на пълната гама подобрители и други видове добавки за различните видове горива. Наши основни клиенти в България са "Лукойл Нефтохим" АД - Бургас, "ИНСА ОЙЛ" и други.