КОНСЕРВАНТИ

Biopol JM 15

25 кг бидони

Biopol VR 20

25 кг бидони

Biopol XM

25 кг бидони

Запитване към„Фатокем“ ООД

Офис

гр. София 1404
бул. „Гоце Делчев“
бл. 24 А, вх. Г, ет. 1, ап. 73

телефони:
+359 2 958 58 24
+359 2 958 73 56

факс:
+359 2 958 64 32

e-mail: fatokem@fatokem.com

Складова база

София 1513, с. Локорско, Стопански двор
GPS координати: 42.790921 N / 23.442465 E