ДИСПЕРСИИ

Стирол-акрилатна AGAPOL SB 21 N

170 кг бидони
1 000 кг IBC контейнери

Стирол-акрилатна AGAPOL SB 470 N

170 кг бидони
1 000 кг IBC контейнери

Стирол-акрилатна AGAPOL SB 10 HS

170 кг бидони
1 000 кг IBC контейнери

Aкрилатен сгъстител SA 65

50 кг бидони

Диспергатор AGAPOL PA 40 NS

230 кг бидони
1 000 кг IBC контейнери

Лепило за пликове Agapol PSD

225 кг бидони

Винилацетатна AGAPOL VV 553 S

170 кг бидони

Винилакрилатна AGAPOL VAC 310 A

170 кг бидони
1 000 кг IBC контейнери

Поливинил-ацетатна AGAPOL PVA 509 BG

175 кг бидони

Винилацетатна PVA 509 J хомополимер

175 кг бидони

Акрилатна AGAPOL ACP 37

170 кг бидони

Запитване към„Фатокем“ ООД

  Офис

  гр. София 1404
  бул. „Гоце Делчев“
  бл. 24 А, вх. Г, ет. 1, ап. 73

  телефони:
  +359 2 958 58 24
  +359 2 958 73 56

  факс:
  +359 2 958 64 32

  e-mail: fatokem@fatokem.com

  Складова база

  София 1513, с. Локорско, Стопански двор
  GPS координати: 42.790921 N / 23.442465 E