ДОБАВКИ ЗА ГОРИВА

Депресатори

Добавка WASA

Омаслители

Октан подобрители

Цетан подобрители

Антистатик

Антиоксиданти

Мултифункционални добавки

Оцветители

Запитване към„Фатокем“ ЕООД

Офис

гр. София 1404
бул. „Гоце Делчев“
бл. 24 А, вх. Г, ет. 1, ап. 73

телефони:
+359 2 958 58 24
+359 2 958 73 56

факс:
+359 2 958 64 32

e-mail: fatokem@fatokem.com

Складова база

София 1513, с. Локорско, Стопански двор
GPS координати: 42.790921 N / 23.442465 E