МИНЕРАЛНИ СОЛИ

Алуминиеви соли

Амониеви соли

Медни соли

Литиеви соли

Манганови соли

Стронциеви соли

Йодни тритурации

Селен

Флуор

Хром

Молибден

Други

Запитване към„Фатокем“ ООД

  Офис

  гр. София 1404
  бул. „Гоце Делчев“
  бл. 24 А, вх. Г, ет. 1, ап. 73

  телефони:
  +359 2 958 58 24
  +359 2 958 73 56

  факс:
  +359 2 958 64 32

  e-mail: fatokem@fatokem.com

  Складова база

  София 1513, с. Локорско, Стопански двор
  GPS координати: 42.790921 N / 23.442465 E