ЖЕЛЕЗООКСИДНИ ПИГМЕНТИ

Червен 130 (C.I. Red 101)

25 кг торби

Червен RS 11 (C.I. Red 101)

Микронизиран
25 кг торби

Червен RA 13 (C.I. Red 101)

Микронизиран
25 кг торби

Червен 3124 RMC (C.I. Red 101)

Микронизиран
25 кг торби

Жълт YA 22 R (C.I. Yellow 42)

Микронизиран
25 кг торби

Жълт 1910 (C.I. Yellow 42)

25 кг торби

Жълт 920 (C.I. Yellow 42)

25 кг торби

Черен BA 30 (C.I. Black 11)

Микронизиран
25 кг торби

Черeн 732 (C.I. Black 11)

25 кг торби

Черен 750 (C.I. Black 11)

25 кг торби

Кафяв BRS 88

Микронизиран
25 кг торби

Кафяв 610

25 кг торби

Зелен 5605

25 кг торби

Оранжев 2040

25 кг торби

Хромоксиден зелен GA 74 M (C.I. Green 17)

25 кг торби

Запитване към„Фатокем“ ООД

  Офис

  гр. София 1404
  бул. „Гоце Делчев“
  бл. 24 А, вх. Г, ет. 1, ап. 73

  телефони:
  +359 2 958 58 24
  +359 2 958 73 56

  факс:
  +359 2 958 64 32

  e-mail: fatokem@fatokem.com

  Складова база

  София 1513, с. Локорско, Стопански двор
  GPS координати: 42.790921 N / 23.442465 E