ПОЛИЗАХАРИДИ

Esacoal ED 5

25 кг торби

Esacoal ED 10

25 кг торби

Esacoal ED 18

25 кг торби

Esacoal ED Special

25 кг торби

Запитване към„Фатокем“ ЕООД

Офис

гр. София 1404
бул. „Гоце Делчев“
бл. 24 А, вх. Г, ет. 1, ап. 73

телефони:
+359 2 958 58 24
+359 2 958 73 56

факс:
+359 2 958 64 32

e-mail: fatokem@fatokem.com

Складова база

София 1513, с. Локорско, Стопански двор
GPS координати: 42.790921 N / 23.442465 E